gebruikte motorjachten, used motor yachts wanted

Jachtmakelaars: gebruikte motorjachten in trek

Tweede kwartaal 2017 – gebruikte motorjachten in trek

In het tweede kwartaal van 2017 zijn met name gebruikte motorjachten populair, volgens de gekwalificeerde jachtmakelaars aangesloten bij HISWA Vereniging en de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen NBMS.

Verkooptijd gebruikte jachten afgenomen

‘We zien dat de aantrekkende vraag naar motorjachten ook betekent dat de gemiddelde verkooptijd is afgenomen van 430 naar 350 dagen’, zegt Harald Falkeisen, voorzitter van de NBMS.

Stijging verkopen in tweede kwartaal 2017

‘In zijn algemeenheid geldt dat in het eerste kwartaal van 2017 ongeveer 20% minder boten verkocht zijn dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar in het tweede kwartaal zien we weer een stijging van het aantal verkopen. In totaal werden er 10% meer boten verkocht dan in het tweede kwartaal van 2016. In het hogere segment, boven 200.000 Euro, blijft het wel een uitdaging om kopers te vinden,’ aldus Falkeisen.

Buitenlandse kopers blijvend geïnteresseerd

Kopers uit het buitenland zijn blijvend geïnteresseerd in het Nederlandse jachten aanbod, ongeveer 25% van de verkochte zeil- en motorjachten vindt een plekje in het buitenland.

Dataverzameling door gezamenlijk initiatief gecertificeerde jachtmakelaars

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld via de website www.NLyachts.com, een gezamenlijk initiatief van de gecertificeerde jachtmakelaars die zijn aangesloten bij de NBMS en/of Qualified HISWA Makelaars.

Zoeken op NLyachts

geef uw mening over onze website