cvo cbb certificaat verplicht

Eind 2018 is CVO of CBB-certificaat verplicht!

Waarschuwing! Na 30 december 2018 zijn Certificaat van Onderzoek (CvO) of Communautair Binnenvaartcertificaat (CBB) verplicht.

Geldig CVO of CBB-certificaat van ‘VAAR’-belang

Volgens de nieuwe Binnenvaartwet van 1 juli 2009 moeten grote pleziervaartuigen uiterlijk 30 december 2018 zijn voorzien van een geldig Certificaat van Onderzoek (CvO) of Communautair Binnenvaartcertificaat (CBB) om op de binnenwateren te mogen varen. Hoewel de overgangsregeling al geruime tijd bekend is, is nog lang niet elk jacht gecertificeerd met als risico dat deze jachten straks niet meer mogen varen. Deze regels gelden ook voor zeegaande jachten die op het binnenwater varen.

Veel eigenaren grote schepen niet op de hoogte

Er loopt al langere tijd een voorlichtingscampagne maar het blijkt dat veel eigenaren van de grotere jachten niet op de hoogte zijn. Van alle pleziervaartuigen die voorzien moeten zijn van een certificaat per 31 december 2018 heeft pas éénderde deel een certificaat of is ermee bezig. Dat is relatief zeer weinig.

“Een certificaat wordt niet in zeer korte tijd afgegeven. Daarvoor moet eerst onderzoek plaats vinden. Het schip moet ‘droog’ worden gekeurd.”

Nu al regelen want onderzoek en keuren vergen tijd

Het heeft zin om het bijbehorende onderzoek nu nog voor de tewaterlating deze zomer te regelen. Als iedereen eind 2018 een keuring aanvraagt, weet je zeker dat je niet meer op tijd een certificaat hebt. Er zijn simpelweg niet genoeg geaccrediteerde keurmeesters om die toestroom aan te kunnen.

CE gecertificeerde schepen voldoen nog niet aan deze verplichting

Het certificaat is niet alleen van belang voor booteigenaren die nog lange tijd willen varen. Jachtmakelaar Jitse Doeve van Doeve Makelaars en Taxateurs Jachten & Schepen adviseert klanten die hun boot willen verkopen het schip ook te laten certificeren. “CE is nu eenmaal niet hetzelfde als CvO/CBB”.

Tijdens overgangsregeling, voor bepaalde zaken dispensatie

Zolang de overgangsregeling van kracht is, kunnen bepaalde zaken in ieder geval nog worden gedispenseerd. Niet laten certificeren is in alle gevallen onverstandig. Zonder certificaat is je schip bijna onverkoopbaar.

CBB: Communautair Binnenvaartcertificaat

Het Communautair Binnenvaartcertificaat (CBB) geldt voor alle varende schepen die voldoen aan een van de volgende criteria:

  1. Alle vaartuigen met een lengte van 20 m of meer
  2. Alle vaartuigen waarvan het product van de lengte, de breedte en de diepgang meer dan 100 m3 (volume en geen waterverplaatsing) bedraagt (dus ook korter dan 20 m)
  3. Alle sleep- en duwboten ongeacht de lengte
  4. Alle passagiersschepen (vervoer van meer dan 12 passagiers)
  5. Drijvende inrichtingen

Rijnvaart buitenland vereist tevens CVO – Certificaat van Onderzoek

Wil je ook nog de Rijn op in het buitenland dan is een Certificaat van Onderzoek vereist.

geef uw mening over onze website